Met ingang van 2014 zijn de spelregels voor het gebruik maken van hulp bij psychische problemen drastisch veranderd.

Er wordt niet meer gesproken over sessies, maar over zorgzwaarteproducten. Ook zijn bekende termen als eerstelijns- en tweedelijnszorg vervallen. Vanaf die datum wordt er gesproken van: 

 

Vanuit mijn praktijk werk ik uitsluitend in de Basis-GGZ.

 

De huisarts is de centrale spil voor toegang tot de Basis GGZ. Hij geeft een verwijzing die aan een aantal regels moet voldoen. In sommige gevallen mag ook de bedrijfsarts verwijzen.

Een verwijzing naar de Basis GGZ mag alleen als er sprake is van (een vermoeden van) een psychische stoornis.

 

Op grond van deze verwijzing en op basis van de aard en de ernst van de klachten bepaalt en bespreekt de psycholoog met de cliënt: 

 

De Basis-GGZ kent de volgende zorgpakketten: 

 

 

  

OVP niet-basispakketzorg Consult
De behandeling van een aantal stoornissen wordt echter niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek en werkproblemen. Voor deze problemen geldt dat je wel terecht kunt in mijn praktijk, maar dat de kosten niet vergoed worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Deze zijn voor eigen rekening.

 

Contract of niet

 

Vanuit mijn praktijk sluit ik geen contracten af met ziektekostenverzekeraars.

Ik werk namelijk als contractvrije psycholoog; voor informatie over contractvrij werken zie:

 

www.contractvrijepsycholoog.nl