Behandeling

Iedereen komt in zijn / haar leven vroeg of laat in aanraking met lastige situaties of problemen. Vaak zijn mensen in staat die problemen - door er met collegas, vrienden of familie over te praten - zelf op te lossen. Soms echter lukt dat niet of niet voldoende. Zijn de problemen dermate belastend en belemmerend dat men er zelf niet meer uitkomt en is er deskundige, professionele hulp nodig.

 

 

In mijn praktijk richt ik mij op adolescenten en volwassenen die vastlopen, of

dreigen vast te lopen in hun leven. Daarbij ga ik er van uit dat ieder mens van

nature energie en kracht heeft om met lastige situaties in zijn / haar leven om

te gaan. In de behandeling sluit ik hier zoveel mogelijk bij aan en is mijn

hulpaanbod volgens het principe:

 

 

 

“kort als het kan, langer als het nodig is”

 

 

Omdat ik de relatie “cliënt-psycholoog” zie als essentieel voor het slagen van de therapie, ga ik de gesprekken aan op basis van respect en gelijkwaardigheid. In mijn benadering van cliënten ben ik open, nuchter, direct en duidelijk en maak ik graag gebruik van humor.

 

De eerste gesprekken gebruik ik doorgaans voor een inventarisatie en analyse van de problemen.
In de vervolggesprekken zal de cliënt meer inzicht krijgen in zijn problematiek en daarin ook vaardigheden gaan ontwikkelen om hiermee (beter) om te gaan.

 

Daarbij werk ik vanuit de cognitieve gedragstherapie en gestalttherapie; de laatste jaren maak ik in toenemende mate ook gebruik van EMDR therapie.

 

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing* (EMDR) is een effectief bewezen behandelmethode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ernstig verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. We spreken dan van “post-traumatische-stress-stoornis” (PTSS).

 

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna is deze procedure verder uitgewerkt en is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast. Zo heeft EMDR zich ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.  

 

 

Problemen waarmee je in mijn praktijk terecht kunt zijn o.a.: 

 

Wat kan niet in mijn praktijk: 

 

  

*Voor uitgebreide informatie over EMDR zie de site van de Vereniging EMDR Nederland. Met name onder het kopje "Voor cliënten" vind je uitgebreide, heldere informatie en een aantal voorlichtingsfilmpjes voor zowel ouderen als kinderen.