Privacy
In mijn praktijk werk ik met een privacyverklaring.
Hierdoor wordt de privacy van cliënten optimaal gewaarborgd.

 

Informatie over de vergoeding van de behandeling
Wil je in aanmerking komen voor vergoeding van de behandeling dan heb je altijd een verwijzing van de huisarts nodig. Deze moet voldoen aan een aantal voorwaarden, t.w. dat het gaat om een verwijzing naar Basis Generalistische GGZ, (vermoeden van) een DSM diagnose, de AGB-code van de huisarts, datum verwijzing (moet voorafgaan aan de behandeling), en naam en gegevens van de cliënt.

 

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een GZ-psycholoog valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat men eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2018 is het (minimale) eigen risico €385 per persoon per jaar.

 

Betaling
Aangezien ik geen contracten afsluit met ziektekostenverzekeraars, ontvangt de cliënt de rekening voor de behandeling. De rekening wordt door de cliënt zelf betaald; vervolgens kan die gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

 

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de verzekering (zie naturapolis en restitutiepolis.) Vraag bij je eigen verzekering na hoeveel dat is. Zo zorg je er in ieder geval voor dat je niet met een onverwacht hoge rekening wordt geconfronteerd. 

 

Je ontvangt de rekening na afsluiting van de behandeling. Bij langer durende behandelingen krijg je een tussentijdse voorschotrekening gestuurd.

 

Stoppen van de behandeling
Als je tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, worden de volledige kosten van de afgesproken behandeling in rekening gebracht. Vergelijk het met een cursus die je volgt of een vakantie die je hebt geboekt. Je betaalt voor wat er afgesproken is, ook als je besluit om tussentijds te stoppen of je vakantie afbreekt.

 

Afzeggen van afspraken
Afspraken dienen minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij te late afzegging wordt het consult in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de verzekering.