Mijn naam is Lambert de Jonge en ik ben orthopedagoog  en  gz-psycholoog.

 

Na mijn onderwijzersopleiding te hebben afgerond (1971), was ik werkzaam in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

 

Ik studeerde  af als orthopedagoog aan de Universiteit van Groningen (1981) en was daarna werkzaam binnen diverse vormen van onderwijs, in de zorg voor mensen met een beperking en met meisjes met opvoedingsproblemen binnen een gesloten (justitiële) setting .

 

Na mijn registratie als gz-psycholoog (1999) ben ik me meer gaan richten op het geven van individuele therapie.

Vanaf 2003 ook vanuit mijn eigen praktijk; aanvankelijk in Zwolle, maar nu al weer meer dan 10 jaar in Kampen.

 

Lidmaatschappen

Ik ben aangesloten bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en  de NVGzP (Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorgpsychologie).  Daarnaast ben ik lid van de Vereniging EMDR Nederland.

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

 

Nederlandse Vereniging voor Gezondsheidszorg en Psychologie

 

 Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen

 Vereniging EMDR Nederland

 

Lidmaatschappen/registraties

 

AGB-code:

94-002894 (Praktijk)

94-003367(Lambert de Jonge) 

 

GZ-Psycholoog BIG59049607325 

 

Kamer van Koophandel: 05080102